กิจกรรม/ข่าว/ประกาศ ล่าสุด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

 

 


ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนสิงหาคม 2557

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนสิงหาคม 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการโครงการจังหวัดสกลนครเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำเดือน สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ใบสมัครผู้เข้าอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี 2557

ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดการอบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น จัดใน 4 ภาค ดังนี้

• รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 3-8 ส.ค. 57 จัดที่ จ.เชียงใหม่
• รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17-22 ส.ค. 57 จัดที่ จ.ขอนแก่น
• รุ่นที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 30-5 ก.ย. 57 จัดที่ จ.สุราษฎร์ธานี

• รุ... อ่านเพิ่มเติม...

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"...งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน ... อ่านเพิ่มเติม...
  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

  • ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

    ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนสิงหาคม 2557

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนสิงหาคม 2557

  • ใบสมัครผู้เข้าอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี 2557

  • พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.