ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำน... อ่านเพิ่มเติม...

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้า

  • เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200 โทรสาร 0-4271-4955