ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

จังหวัดสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียด... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร

 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

  ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics