ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐


ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้าชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ... อ่านเพิ่มเติม...

สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559

สรุปการประเมินผล

งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน “งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559” ได้สำรวจบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน และตัวแทนร้านค้า สามารถสรุปผล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558

สรุปการประเมินผล

งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน “งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558” ได้สำรวจบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน และตัวแทนร้านค้า สามารถสรุปผล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2558

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2558

ณ โรงเรียนจงกลกิตติขจร บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2557

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม 2557

ณ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงชน อำ เภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม...
  • ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาห

  • สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจ

  • สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจ

  • สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราค

  • สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนธันวา

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics