รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

  ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

<... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑


ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑... อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ค

  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200 โทรสาร 0-4271-4955