ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตามประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

จังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินส... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นั่น

จังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามไฟล์... อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.๖๐

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.๖๐

ประกาศจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วย จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๑ อัตรา

คลิกดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558

สรุปการประเมินผล

งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน “งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558” ได้สำรวจบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน และตัวแทนร้านค้า สามารถสรุปผล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2558

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2558

ณ โรงเรียนจงกลกิตติขจร บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะค

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.๖๐

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.๖๐

 • สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจ

 • สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราค

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics