การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิมพ์

การจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นางสุทิน  โรจนาปิยาวงศ์ สถิติจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ถวายอาหารเพล และปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดมหาพรมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าปอแดง  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

พิมพ์

ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


อ่านเพิ่มศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนสิงหาคม 2557

พิมพ์

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการโครงการจังหวัดสกลนครเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำเดือน สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

พิมพ์

เตรียมพบกับเรา นายมาดี

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานประกอบการในจังหวัดสกลนคร ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะที่สำคัญๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดสกลนคร

พิธีเปิดศูนย์ฯ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ชุมชนเศรษฐกิจ อ.อากาศอำนวย

พิมพ์

นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ชุมชนเศรษฐกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลอากาศ โดยมีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)รักษาราชการแทนนายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานในพิธี นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย(ผู้บริหารศูนย์)กล่าวรายงานและคณะกรรมการบริหารศูนย์ ประชาชนในพื้นที่ให้บริการให้เกียรติเข้าร่วมงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics