แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการให้และรับของขวัญผู้บริหารฯ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 323
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 321
การให้และรับของในขวัญเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 144
ประกาศ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารฯ เขียนโดย admin 154
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 132
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ เขียนโดย admin 356
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 300
ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร เขียนโดย admin 1879
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนสิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 790
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เขียนโดย admin 382

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics