แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 270
การให้และรับของในขวัญเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 108
ประกาศ การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารฯ เขียนโดย admin 121
วันสถิติโลก เขียนโดย admin 182
ใบสมัครผู้เข้าอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี 2557 เขียนโดย admin 1247
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 684
ลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เขียนโดย admin 460
ลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา เขียนโดย admin 400
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เขียนโดย admin 1686
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 572

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics