แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 1 32
โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 2 31
โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 3 32
โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 5 28
สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2560 64
สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2560 60
สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2561(อ.เมือง) 52
สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์2561 52
สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2561(อ.เต่างอย) 49
สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560 298

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics