เนื้อหา

พิมพ์

thainiyom logo_sakon 

การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

จังหวัดสกลนคร    

 

แผนที่แผนงานโครงการที่ลงพื้นที่

 1mindmap

  GIS การดำเนินงานขับเคลื่อนฯ เพิ่มเติม 

4metadata

  รายละเอียดแผนงานโครงการที่ลงพื้นที่

 

 

 

  


จัดทำโดย สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics