การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

พิมพ์
สร้างเมื่อ วันจันทร์, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร 

ตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร  เปิดรับแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้ที่อุทธรณ์ไม่ผ่านรอบที่ 1   เพื่อดำเนินการยื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 2


ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังเดิม ชั้น 2

อ.เมือง จ.สกลนคร

โหลดเอกสารแนบ

1. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ)

2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนำจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท)

Attachments:
Download this file (หนังสือมอบอำนาจ.pdf)หนังสือมอบอำนาจ[หนังสือมอบอำนาจ]90 Kb
Download this file (แบบฟอร์มคำขออุทธรณ์.pdf)แบบฟอร์มคำขออุทรณ์[แบบฟอร์มคำขออุทรณ์]161 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics