สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(สขร.1)

ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เดือนกันยายน 2559 - พฤษภาคม 2560

เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560

Attachments:
Download this file (FormSoKoRo1_5910_6005.pdf)600930_สขร1_5909_6005[แบบ สขร 1 เดือนกันยายน 2559 - พฤษภาคม 2560]107 Kb
Download this file (FormSoKoRo1_6006_6009.pdf)600903_สขร1_6006_6009[แบบ สขร 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560]37 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics