มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561

มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561

รายงานการประเมินผล

การจัดงานมหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561

(The Great Mekong Bike Ride 2018) ณ จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน

อ่านเพิ่มเติม...

  • เทศกาลลอยพระทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล 2561

  • จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนตุลาคม 2561

  • การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน 61

  • มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561

  • ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560

Previous
Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(สขร.1)

ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เดือนกันยายน 2559 - พฤษภาคม 2560

เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560

Attachments:
Download this file (FormSoKoRo1_5910_6005.pdf)600930_สขร1_5909_6005[แบบ สขร 1 เดือนกันยายน 2559 - พฤษภาคม 2560]107 Kb
Download this file (FormSoKoRo1_6006_6009.pdf)600903_สขร1_6006_6009[แบบ สขร 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560]37 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics