เนื้อหา

สถานการณ์ และInfographic 60 ชุดข้อมูลกลาง สกลนคร

พิมพ์

สรุปสถานการณ์ และบทวิเคราะห์ (Infographics)

ชุดข้อมูลกลาง(ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ)

ปี 2560

จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 -2559   ณ วันที่ 14 กันยายน 2560


1 ชุดข้อมูลกลาง ข้าว

สรุปสถานการณ์ ข้าว คลิ้กดาวน์โหลด

2 ชุดข้อมูลกลาง การท่องเที่ยว

สรุปสถานการณ์ การท่องเที่ยว คลิ้กดาวน์โหลด

Infographics ข้าว

Infographics การท่องเที่ยว

 

3 ชุดข้อมูลกลาง ผู้สูงอายุ

สรุปสถานการณ์ ผู้สูงอายุ คลิ้กดาวน์โหลด

4 ชุดข้อมูลกลาง ขยะ

สรุปสถานการณ์ ขยะ คลิ้กดาวน์โหลด

Infographics ผู้สูงอายุ


Infographics ขยะ


สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics