รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ

พิมพ์
สร้างเมื่อ วันอังคาร, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin

นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจราชการโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร และเยี่ยมพนักงานแจงนับที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics