การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิมพ์

การจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นางสุทิน  โรจนาปิยาวงศ์ สถิติจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ถวายอาหารเพล และปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดมหาพรมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าปอแดง  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics