• โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 1

  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการท

 • โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 2

  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการท

 • โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 3

  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการท

 • โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 5

  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการท

 • สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2560

  สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิ

Previous
Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือนมกราคม-กันยานยน 2559 (สขร.1)

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

Attachments:
Download this file (590708_สขร1_01_05.pdf)590708_สขร1_01_05[แบบ สขร.1 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559]3078 Kb
Download this file (FormSoKoRo1_59.pdf)590930_สขร1_06_09[แบบ สขร 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2558]91 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics