ประกาศการให้และรับของขวัญผู้บริหารฯ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร 

ตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร  เปิดรับแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้ที่อุทธรณ์ไม่ผ่านรอบที่ 1   เพื่อดำเนินการยื่... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

ด้วยจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ... อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนพฤษภาคม  วันที่ 25 พฤษภาคม  2560

ณ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านค้อใหญ่  ตำบลกุดไห  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

... อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศการให้และรับของขวัญผู้บริหารฯ พ.ศ. 2561

 • การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารตามโครงการสำรวจข้อมูล

 • มองจังหวัดสกลนครผ่านข้อมูลสถิติ

  มองจังหวัดสกลนครผ่านข้อมูลสถิติ

 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

 • สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

  สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภา

Previous
Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือนมกราคม-กันยานยน 2559 (สขร.1)

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

Attachments:
Download this file (590708_สขร1_01_05.pdf)590708_สขร1_01_05[แบบ สขร.1 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559]3078 Kb
Download this file (FormSoKoRo1_59.pdf)590930_สขร1_06_09[แบบ สขร 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2558]91 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics