มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561

มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561

รายงานการประเมินผล

การจัดงานมหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561

(The Great Mekong Bike Ride 2018) ณ จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน

อ่านเพิ่มเติม...

  • เทศกาลลอยพระทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล 2561

  • จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนตุลาคม 2561

  • การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน 61

  • มหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561

  • ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560

Previous
Next

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือนมกราคม-กันยานยน 2559 (สขร.1)

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

Attachments:
Download this file (590708_สขร1_01_05.pdf)590708_สขร1_01_05[แบบ สขร.1 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559]3078 Kb
Download this file (FormSoKoRo1_59.pdf)590930_สขร1_06_09[แบบ สขร 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2558]91 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics