แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

พิมพ์
สร้างเมื่อ วันอังคาร, ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin

แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ?

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics