โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนสิงหาคม 2557

พิมพ์

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการโครงการจังหวัดสกลนครเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำเดือน สิงหาคม 2557

วันที่ 20 สค.57 เวลา 10.00 น. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัด และภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ ในโครงการจังหวัดสกลนครเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ โครงการจังหวัดสกลนครเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics