ใบสมัครผู้เข้าอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี 2557

พิมพ์

ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดการอบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น จัดใน 4 ภาค ดังนี้

• รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 3-8 ส.ค. 57 จัดที่ จ.เชียงใหม่
• รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17-22 ส.ค. 57 จัดที่ จ.ขอนแก่น
• รุ่นที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 30-5 ก.ย. 57 จัดที่ จ.สุราษฎร์ธานี

• รุ่นที่ 4 ภาคกลาง วันที่ 14-19 ก.ย. 57 จัดที่ กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ขอเชิญผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ iCT ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยสามารถสมัครตาม link ที่แนบมาข้างล่างนี้ได้ทันที

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มตาม link ด้านล่างนี้ >>>

https://docs.google.com/forms/d/1BZD-xsMTu4dlgmDC6tLadQqo6A8f1_p0RA8HODQazhg/viewform

และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อหลังจากลงทะเบียนว่าระบบจัดเก็บข้อมูลชื่อของท่านหรือยังจาก link ด้านล่างนี้ (หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วกรุณารอประมาณ 3 นาทีก่อนท่านจะตรวจสอบ )>>>>

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApQ-lS1tQmKZdGtCQlRoYk9iZHlZa1JFLVpTczZENWc&usp=drive_web#gid=0

 

หมายเหตุ :: ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม โดยจะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และจะออกหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม โดยผู้ที่ที่มีสิทเข้ารับการอบรมจะต้องนำหนังสือเชิญมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้สถานที่และรายละเอียดต่างๆ จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ

นางสาวปราณี  สิทธิโรจน์  (ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

นางสาวพุทธชาติ  ศิริบุตร  โทร.02-141-7045

นายณัฐเดช  ณัฐเดชฤทธิชัย  โทร.02-141-7057

ส.อ. จตุรงค์  บุญเรือง  โทร.02-141-7050

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics