ลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา

พิมพ์

 

ขอเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา

ลงนามถวายพระพรคลิกที่นี่

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics