สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

พิมพ์

เตรียมพบกับเรา นายมาดี

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานประกอบการในจังหวัดสกลนคร ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะที่สำคัญๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดสกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics