พิธีเปิดศูนย์ฯ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ชุมชนเศรษฐกิจ อ.อากาศอำนวย

พิมพ์

นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ชุมชนเศรษฐกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลอากาศ โดยมีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)รักษาราชการแทนนายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานในพิธี นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย(ผู้บริหารศูนย์)กล่าวรายงานและคณะกรรมการบริหารศูนย์ ประชาชนในพื้นที่ให้บริการให้เกียรติเข้าร่วมงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics