ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์


ขอเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓


ลงนามถวายพระพรคลิกที่นี่


 


เพียงสามขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนที่ 1 - เลือกแบบกราฟิคถวายพระพรขั้นตอนที่ 2 - ลงนามถวายพระพรขั้นตอนที่ 3 - ส่งข้อความถวายพระพร

 


 


 


 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics