เนื้อหา

 

ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัด

บริการสารสนเทศสถิติ

 

รายการข้อมูลที่น่าสนใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

แจ้งเตือนภัย

ราคาพืชผลการเกษตร

 

เอกสารเผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics