สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

สรุปการประเมินผล

งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน “งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร”  ประจำปี 2561 ได้สำรวจบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน และตัวแทนร้านค้า สามารถสรุปผล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศการให้และรับของขวัญผู้บริหารฯ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

ด้วยจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ... อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนพฤษภาคม  วันที่ 25 พฤษภาคม  2560

ณ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านค้อใหญ่  ตำบลกุดไห  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

... อ่านเพิ่มเติม...
 • สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

  สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจ

 • ประกาศการให้และรับของขวัญผู้บริหารฯ พ.ศ. 2561

 • มองจังหวัดสกลนครผ่านข้อมูลสถิติ

  มองจังหวัดสกลนครผ่านข้อมูลสถิติ

 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

 • สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

  สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภา

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics