ภาษีไปไหน?

 ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

Thailand Government Spending 

mytax

ภาษีมาจากไหน

pie2

งบประมาณ

bar2

จัดซื้อจัดจ้าง

ที่มา : https://govspending.data.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics