จุดบริการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสกลนคร

 net pcr_1 

คลิกแสดงกราฟข้อมูล

ข้อแนะนำ : ใช้งานทาง computer หรือ tablet

นำเสนอโดย : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics