ระบบนำเสนอข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสกลนคร

ระบบนำเสนอข้อมูล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จังหวัดสกลนคร

service card61

คลิกอำเภอ หรือตำบล ที่ต้องการทราบรายละเอียดระดับอำเภอ ตำบล

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

        สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

        สำนักงานพานิชย์จังหวัดสกลนคร

นำเสนอโดย : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics