สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร

 

info mm3

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics