การรับฟังรายการสวท.สกลนคร FM 91.25 MHz ประจำปี 2564

พิมพ์

fm9125 

 รายงานการสำรวจการรับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร 

สวท.สกลนคร FM 91.25 MHz ประจำปี พ.ศ. 2564

 

  ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่ 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics