ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2020

พิมพ์

รายงานการประเมินผล

การจัดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2020 

25 ธันวาคม 2563

ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่ - หนองแสง(โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร)

 640113 walkingstreet_26dec63

 ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่ 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics