งานเปิดตลาดประชารัฐ (Grand Opening) จังหวัดสกลนคร

พิมพ์

รายงานการประเมินผล

งานเปิดตลาดประชารัฐ (Grand Opening) จังหวัดสกลนคร

วันที่ 5 ธันวาคม 2560

ณ ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics