การประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

พิมพ์

รายงานการประเมินผล

งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน “งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร”  ประจำปี 2561 ได้สำรวจบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน และตัวแทนร้านค้า สามารถสรุปผล ดังนี้

คลิกดูรายงาน