สรุปการประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559

พิมพ์

สรุปการประเมินผล

งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน “งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559” ได้สำรวจบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน และตัวแทนร้านค้า สามารถสรุปผล ดังนี้

คลิกดูบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล

 


 

Attachments:
Download this file (3_บทสรุปผู้บริหาร.pdf)รายงานกาชาด59[การประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559]1213 Kb