จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร

และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา  บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 

ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน

6108 prov_charernsil