จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน 2561

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร

และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

ณ โรงเรียนบ้านคำสะอาด   บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 1 

ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน

6106 prov_savang