จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกรกฎาคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร

และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาย  บ้านมาย หมู่ที่ 1 

ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน

6107 prov_muang