สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร

และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันอังคาร  ที่ 27 มีนาคม 2561

ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6

ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน