สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2561

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร

และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนเมษายน 2561

วันพฤหัสบดี  ที่ 26 เมษายน 2561

ณ โรงเรียนบ้านโคกมะนาว บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 2

ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน