สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2561(อ.เต่างอย)

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนมกราคม 2561(อ.เต่างอย)

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561

 

ณ  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 7

ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน