สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์2561

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดี  ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงเรียนชุมชน  บ้านกลางนาโนบ้านกลาง หมู่ที่ 8

ตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


คลิกดูรายงาน