สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2560

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันพฤหัสบดี  ที่  23 พฤศจิกายน 2560
ณ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่   บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 7
ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายงาน