สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2560

พิมพ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนเมษายน 2560  วันที่ 20 เมษายน  2560

ณ โรงเรียนบ้านกวนบุ่น หมู่ที่ 5 บ้านกวนบุ่น  ตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics