สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ณ โรงเรียนบ้านดงบาก  บ้านดงบาก หมู่ 6
ต.บ้านเหล่า  อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

 

Attachments:
Download this file (600209infographic ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์.pdf)6002_เจริญศิลป์[6002_เจริญศิลป์]1442 Kb