สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2560

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2560

ณ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี  บ้านดงบัง หมู่ 6
ต.แพด  อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

 

Attachments:
Download this file (600111infographic ต.แพด อ.คำตากล้า.pdf)6001_คำตากล้า[6001_คำตากล้า]1340 Kb