สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2559

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม 2559

ณ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา  บ้านโคกพัฒนา หมู่ 13
ต.ไร่  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

Attachments:
Download this file (591222infographic ต.ไร่ อ.พรรณา.pdf)5912_พรรณานิคม[5912_พรรณานิคม]1372 Kb