สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนธันวาคม 2559

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม 2559

ณ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา  บ้านโคกพัฒนา หมู่ 13
ต.ไร่  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

Attachments:
Download this file (591222infographic ต.ไร่ อ.พรรณา.pdf)5912_พรรณานิคม[5912_พรรณานิคม]1372 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics