สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนตุลาคม2559

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา หมู่ 12
ต.ต้นผึ้ง  อ.พังโคน จ.สกลนคร

Attachments:
Download this file (591021inphographic_ต.ต้นผึ้ง_อ.พังโคน.pdf)5910[5910]1195 Kb