สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2559

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน 2559

ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย  บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 3
ต.หนองกวั่ง  อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

Attachments:
Download this file (591124infographic_ต.หนองกวั่ง_อ.บ้านม่วง.pdf)5911[5911]1291 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics