สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤศจิกายน 2557

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน 2557

ณ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ บ้านเปือย หมู่ 8 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

Attachments:
Download this file (5711_prov .pdf)5711_prov .pdf[ ]188 Kb