สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนตุลาคม 2557

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2557
ณ เทศบาลตำบลคูสะคาม บ้านสามแยกขันอาสา หมู่ที่ 6 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร

Attachments:
Download this file (5710_prov.pdf)5710_prov.pdf[ ]177 Kb