สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกันยายน 2557

พิมพ์

สรุปผล
การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2557
ณ โรงเรียนบ้านดงเสียว ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

 

Attachments:
Download this file (2_3_บทสรุปผู้บริหาร_กย57.pdf)2_3_บทสรุปผู้บริหาร_กย57.pdf[ ]625 Kb